Solskjerming med screen rullegardiner

Solskjerming med screen rullegardiner

Kunne du tenke deg å få screen solskjerming som beskytter mot innsyn, varme, falming, reflekser på TV, skarpt lys - og samtidig lar deg beholde utsikten...?

Weba Rullegardiner får du i et stort utvalg Screen tekstiler med gode egenskaper for varmedemping og gjennomsiktighet. For alle områder der skarpt og ubehagelig sollys er et problem kan Screen rullegardiner ofte være den beste løsningen. Screen rullegardiner reduserer lys- og varmeinnslipp til et behagelig nivå samtidig som du bevarer utsikten, reduserer innsyn og unngår falming av møblene.

Lyse eller mørke farger?
Med innvendige Screen rullegardiner vil mørke farger alltid gi en bedre gjennomsiktighet og utsikt, mens lyse farger vil være  mer effektive mot varmeinnslipp. Den beste løsningen kan derfor ofte være en duk i gråtonespekteret som gir både god utsikt og effektiv varmebeskyttelse.

Lyskontroll.
I alle innemiljøer vil lyset være et avgjørende element for komfort og produktivitet. Skarpt sollys og reflekser er en hovedårsak til tretthet og irritasjon i øynene. Solavskjerming med Screen rullegardiner vil derfor være et uvurderlig hjelpemiddel for å oppnå en effektiv filtrering og demping av sollyset. Resultatet blir et behagelig innelys uten blending og generende reflekser på dataskjermer.

UV-strålene i sollyset kan forårsake misfarging og falming av tepper, møbler, tekstiler og gulv. Med Screen solskjerming fra Weba vil 85-95% av UV-strålene bli effektivt utestengt.

Varmekontroll.
Avhengig av tekstiltype og farge kan temperaturen i et rom senkes med 5 til 15 grader ved å avskjerme mot direkte sollys. Weba Screen rullegardiner kan redusere behovet for avkjøling med air-conditioning med mellom 1/4 og 1/3 når de brukes som innvendig solskjerming. Som utvendig solskjerming kan energibehovet til avkjøling reduseres med opp til 60%.

Skap en vakker atmosfære.
Farger bestemmer stemningen i et rom ved å gjøre den  varm, kald eller temperert. Fargen på en Screen rullegardin vil derfor være en komfortfaktor i seg selv. En hvit eller grå tekstil vil ikke endre fargespekteret på lyset som slipper inn i rommet, atmosfæren vil være myk og naturlig. 

Derimot vil kraftige farger på gardinene endre vår oppfatning av lyset. Blå gir en følelse av kjølighet mens gult skaper et inntrykk av varme.

Våre tekstiler i Screen solskjerming ligger derfor i et nøytralt fargespekter i hvit, grå, brunt og koksgrå som sørger for at fargene i rommet ikke vil endres, men vil oppleves som myke og naturlige når solstrålene filtreres gjennom duken.

Innsynskontroll
Med Screen solskjerming vil dagslyset både sørge for god utsikt og samtidig effektivt hindre innsyn gjennom vinduene. 

Når mørket faller på vil innsyn være avhengig av innelyset i rommet, og utelyset utenfor. Hovedregelen er at ved jevn innebelysning og normal utebelysning kan man se lyspunkter og konturer. Hvis det ikke er utelys og ugunstig innelys, vil man ha mindre beskyttelse mot innsyn. En god løsning vil da være å bruke dobbel rullegardin med tett tekstil i tillegg til Screen duk.

Vedlikehold
Weba Screen rullegardiner er bemerkelsesverdig enkle å holde rene. Støv fjernes forsiktig med støvsuger eller trykkluft. Flekker kan fjernes med viskelær, eller med en fuktig duk eller svamp med max 30 C varmt vann, tilsatt litt mildt vaskemiddel. Det må ikke benyttes løsningsmidler eller skuremidler. Tørk av med rent vann, og la rullegardinen henge nede til den er helt tørr.

Se vår brosjyre Weba Screen Solskjerming